Gemeente Amstelveen wil overlast van pleziervaart op de Amstel aanpakken

Op 22 april 2021 schreef de gemeente in antwoord op een uitgebreide klachtbrief van een dijkbewoonster dat de gemeente binnenkort een duidelijk gebodsbord zal plaatsen langs de Amstel bij de grens tussen de gemeente Amsterdam en Amstelveen. Daarop zullen duidelijk de spelregels op het water aangegeven worden. Daarnaast zal een snelle boot op flexibele tijden … lees verder »

Planning werkzaamheden brug Ouderkerk

In november 2020 is overeenstemming  bereikt over de aankoop van de gronden, die nodig zijn voor het aanleggen van de verbindingsweg van Amsteldijk Noord naar de Amstelslag. De bouwcombinatie BOK heeft daarna zijn organisatie weer op sterkte gebracht en is eind 2020 begonnen met de aanleg van zandophogingen. Begin dit jaar zijn de bomen gekapt … lees verder »

Werkzaamheden brug Ouderkerk weer opgestart

26.1.2021 Bericht van de projectleider (Provincie) Brug Ouderkerk: De vervanging van de brug lag lange tijd stil. Deze tijd is gebruikt om alle benodigde gronden voor het werk aan te kopen. Dit is nu bijna geregeld en het project kan herstarten. De huidige brug nadert het einde van zijn technische levensduur en wordt vervangen door … lees verder »

12.1.2021 inbreng Vereniging Amsteloever op de digitale inspreekavond in de Amsterdamse commissie FED Windmolens in Amsterdam

Voorzitter Hesp van Vereniging Amsteloever: Zoekgebieden 6 en 7 in strijd met bestuursakkoord Amstelscheg Eerder hebben wij een zienswijze ingediend waarin wij ingingen op de status van de Amstelscheg. Die berust op een aantal afspraken die in 2011 zijn vastgelegd in het bestuursakkoord Amstelscheg. Het commentaar van de Noord-Hollandse Energieregio in de 15 december on … lees verder »

Windalarm.amsterdam/nl/raadsleden :schrijf een brief

Op 12 januari zal de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid van Amsterdam debatteren over de plaatsing van windurbines in de zoekgebieden in Amsterdam vlakbij woningen en in kwetsbare natuurgebieden. Wethouder Marieke van Doorninck heeft op 7 december 2020 online een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de zoekgebieden. Zij was zeer standvastig in haar mening … lees verder »