12.1.2021 inbreng Vereniging Amsteloever op de digitale inspreekavond in de Amsterdamse commissie FED Windmolens in Amsterdam

Voorzitter Hesp van Vereniging Amsteloever: Zoekgebieden 6 en 7 in strijd met bestuursakkoord Amstelscheg Eerder hebben wij een zienswijze ingediend waarin wij ingingen op de status van de Amstelscheg. Die berust op een aantal afspraken die in 2011 zijn vastgelegd in het bestuursakkoord Amstelscheg. Het commentaar van de Noord-Hollandse Energieregio in de 15 december on … lees verder »

Windalarm.amsterdam/nl/raadsleden :schrijf een brief

Op 12 januari zal de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid van Amsterdam debatteren over de plaatsing van windurbines in de zoekgebieden in Amsterdam vlakbij woningen en in kwetsbare natuurgebieden. Wethouder Marieke van Doorninck heeft op 7 december 2020 online een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de zoekgebieden. Zij was zeer standvastig in haar mening … lees verder »

Reactie Vereniging Amsteloever op zoeklocaties windturbines Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft 7 locaties aangegeven waar binnen een paar jaar mogelijk windturbines zullen worden geplaatst voor de productie van duurzame energie. Twee van die zoekgebieden vallen in de Amstelscheg of Amstelland. De ene locatie is Amsterdam Zuid en ligt aan de overzijde van de Amstel, tussen Amstel en A2. De andere locatie ligt … lees verder »

Impasse rond brug Ouderkerk

Er zijn afgelopen zomer veel bezwaren gekomen tegen de door de provincie voorgestelde omleiding via de Machineweg om zo toch de Amsteldijk Noord ter hoogte van de Oranjebaan af te kunnen sluiten. De provincie heeft nog steeds de gronden niet in eigendom om het verkeer van de Amsteldijk Noord parallel aan de Oranjebaan te laten … lees verder »