Nieuwe leden borrel 8.9.22

Op vrijdag 8 september heeft het bestuur een aangeklede borrel voor leden en nieuwe leden georganiseerd in Wester-Amstel. De opkomst was groot en het was voor iedereen leuk om (nieuwe) buurtgenoten wat beter te leren kennen. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via info@verenigingamsteloever.nl . Het lidmaatschap kost jaarlijks € 12,50 en dient te worden voldaan … lees verder »

Algemene Ledenvergadering 29.3.2022

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Amsteloever zal plaatsvinden op 29 maart a.s. om 20.00 uur in Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen Agenda Opening en mededelingen door de voorzitter Presentatie door de Bouwcombinatie Brug Ouderkerk over de ontwikkelingen en de nieuwe planning van de werkzaamheden voor de brug. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 19.3.2019, te vinden … lees verder »

Gemeente Amstelveen wil overlast van pleziervaart op de Amstel aanpakken

Op 22 april 2021 schreef de gemeente in antwoord op een uitgebreide klachtbrief van een dijkbewoonster dat de gemeente binnenkort een duidelijk gebodsbord zal plaatsen langs de Amstel bij de grens tussen de gemeente Amsterdam en Amstelveen. Daarop zullen duidelijk de spelregels op het water aangegeven worden. Daarnaast zal een snelle boot op flexibele tijden … lees verder »

Planning werkzaamheden brug Ouderkerk

In november 2020 is overeenstemming  bereikt over de aankoop van de gronden, die nodig zijn voor het aanleggen van de verbindingsweg van Amsteldijk Noord naar de Amstelslag. De bouwcombinatie BOK heeft daarna zijn organisatie weer op sterkte gebracht en is eind 2020 begonnen met de aanleg van zandophogingen. Begin dit jaar zijn de bomen gekapt … lees verder »