8.6 – 19.7 Provinciaal inpassingsplan Brug Ouderkerk ter visie voor bezwaar

Inspraaktermijn Van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2017 liggen het provinciale inpassingsplan voor de vervanging van de brug Ouderkerk en het  besluit vaststellen hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage op het gemeentehuis Ouder Amstel, Vondelstraat 1, Ouderkerk en in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, … lees verder »