Op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de brug via de N522 BOK app

U kunt de N522 BOK app downloaden via https://www.debouwapp.nl/n522bok . Via deze app biedt de bouwcombinatie BOK actuele informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden en omleidingen. Of u kunt op de hoogte blijven door u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief op https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N522_Vervanging_brug_Ouderkerklees verder »

Concept verslag algemene ledenvergadering 2019

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 maart 2019, Wester-Amstel.   Aanwezig 45 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Wim Bredenoord, penningmeester, Nicole van Buuren, lid (website), Erik Glasius, adviseur en  Harmina Muggen, secretaris.   Opening, mededelingen, vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Martin … lees verder »