Ontwerp bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil’

Op 16 april 2014 heeft de gemeente het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd op de gemeentelijke website. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een partiële herziening van alle Amstelveense bestemmingsplannen. Het betreft een aanscherping van de definitie van het begrip ‘Peil’ met als doel het voorkomen van onwenselijke kunstmatige ophogingen van gronden. Het bestaande ruimtelijke kwaliteitsniveau van met name de … lees verder »

Vervanging brug Ouderkerk – verslag klankbordgroep 4.2.2014

Op 4 februari vond een bijeenkomst van de klankbordgroep plaats over de stand van zaken t.a.v. de plannen voor vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk. Onze vereniging was daar ook vertegenwoordigd. Via onderstaande link (ook te vinden op de pagina Links van de verenigingssite) is het project te volgen. http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Amstelland-1/In-voorbereiding-8/N522-Vervanging-brug-Amstel-Ouderkerk.htm. Onderaan de … lees verder »

Gepubliceerde aanvragen omgevingsvergunning

De gemeente Amstelveen publiceert de ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning om woningen nieuw te bouwen of te verbouwen op de website www.amstelveen.nl. Iedereen kan via de website deze publicaties opzoeken, maar het lijkt ons als vereniging prettig voor onze leden als de aanvragen die onze buurt betreffen kort op onze eigen website staan vermeld. Voor … lees verder »