Ontwerp bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil’

Op 16 april 2014 heeft de gemeente het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd op de gemeentelijke website. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een partiële herziening van alle Amstelveense bestemmingsplannen. Het betreft een aanscherping van de definitie van het begrip ‘Peil’ met als doel het voorkomen van onwenselijke kunstmatige ophogingen van gronden. Het bestaande ruimtelijke kwaliteitsniveau van met name de … lees verder »

Vervanging brug Ouderkerk – verslag klankbordgroep 4.2.2014

Op 4 februari vond een bijeenkomst van de klankbordgroep plaats over de stand van zaken t.a.v. de plannen voor vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk. Onze vereniging was daar ook vertegenwoordigd. Via onderstaande link (ook te vinden op de pagina Links van de verenigingssite) is het project te volgen. http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Amstelland-1/In-voorbereiding-8/N522-Vervanging-brug-Amstel-Ouderkerk.htm. Onderaan de … lees verder »

Het Beeldkwaliteitsplan Amsteldijk

In de ledenvergadering van 25 maart 2014 licht de heer Appelman, stedebouwkundige van de gemeente Amstelveen, het Beeldkwaliteitsplan Amsteldijk toe. BKP Amsteldijk ontwerpprincipes v09 Hieronder volgen in pdf het eerdere Concept Beeldkwaliteitsplan Amsteldijk, de reactie van de vereniging op dit concept plan en de reactie van de gemeente daarop. 13.09.18 BeeldKwaliteitPlan Amsteldijk ontwerpprincipes v08 13.10.10 … lees verder »

25 maart 2014 jaarvergadering, agenda en notulen

Op dinsdag 25 maart heeft de jaarvergadering van de Vereniging Amsteloever plaatsvinden op Westeramstel, Amsteldijk Noord 55. Aanvang 20.00 uur Agenda: 1. opening, mededelingen 2. ingekomen stukken 3. goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2013 (bijlage) 4. a. verslag kascommissie over het boekjaar 2013 (zie financiële verantwoording in Oeverberichten maart 2014) b. verlenen van decharge aan … lees verder »

Nieuwe website

Vereniging Amsteloever beschikt vanaf 1 maart 2014 over een eigen website. Leden kunnen berichten en foto’s via het contactadres van de vereniging laten uploaden. … lees verder »