Vertegenwoordiging en registratie van de Vereniging Amsteloever in de Omgevingsraad Schiphol

  Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Waarom een … lees verder »

Wijnproeverij in wijngaard de Amsteltuin

Op zaterdag 18 oktober 2014 om 16.00 uur organiseert de Vereniging Amsteloever een wijnproeverij en rondleiding in wijngaard de Amsteltuin, Langs de Akker 5 in Amstelveen.In de Amsteltuin kun u met eigen ogen zien hoe wijnbouw plaatsvindt en de productie van wijn tot stand komt. Wij nodigen u als bewoner van harte uit om hierbij … lees verder »

Project Watertuin Amstelveen

Op 13 mei jl. is een informatieavond gehouden over de vorderingen van het project Watertuin Amstelveen, gelegen ten westen en noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Middelpolder. In het project werken het waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met de gemeente Amstelveen, Groengebied Amstelland, Landschap Noord-Holland en provincie Noord-Holland. Hieronder de uitleg over het project … lees verder »

Ontwerp bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil’

Op 16 april 2014 heeft de gemeente het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd op de gemeentelijke website. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een partiële herziening van alle Amstelveense bestemmingsplannen. Het betreft een aanscherping van de definitie van het begrip ‘Peil’ met als doel het voorkomen van onwenselijke kunstmatige ophogingen van gronden. Het bestaande ruimtelijke kwaliteitsniveau van met name de … lees verder »

Vervanging brug Ouderkerk – verslag klankbordgroep 4.2.2014

Op 4 februari vond een bijeenkomst van de klankbordgroep plaats over de stand van zaken t.a.v. de plannen voor vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk. Onze vereniging was daar ook vertegenwoordigd. Via onderstaande link (ook te vinden op de pagina Links van de verenigingssite) is het project te volgen. http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Amstelland-1/In-voorbereiding-8/N522-Vervanging-brug-Amstel-Ouderkerk.htm. Onderaan de … lees verder »