Oeverberichten 2018

De nieuwe editie van de Oeverberichten is uit. Klik voor de digitale versie op onderstaande link Oeveberichten 2018 https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/Oeveberichten-2018.pdf   … lees verder »

Algemene ledenvergadering 21.3.2018

  Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2018 Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, aanvang 20.00 uur   Agenda 1. Opening, mededelingen door Peter Hesp, voorzitter 2.Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 22 maart 2017 . Het concept verslag ALV 2017 vindt u via de volgende link  https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/concept-verslag-ALV-2017.pdf   3. Gastspreker Martin van de Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug te … lees verder »

2e informatieavond nieuwe brug Ouderkerk : het ontwerp

  Het ontwerp van de nieuwe brug werd gepresenteerd door architect Edwin Megens. Hij heeft accenten van de Amstedamse School aangebracht, uitgevoerd in rode baksteen. De asymmetrie van de huidige brug heeft hij behouden: aan de oostzijde van de brug is er een rechte aansluiting op de kade, aan de westzijde is er een ronding. … lees verder »

Informatieavond Ontwerp dijkverbeteringsplan Amsteldijk 13.2.2018

Op 16 januari jl. heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk vastgesteld. In het plan staan de oplossingen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen en in te passen in de directe omgeving. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de belangen van bewoners in de … lees verder »

Informatie avond esthetisch ontwerp brug Ouderkerk 12.2.2018

De provincie Noord-Holland organiseert de tweede informatieavond over de vervanging van de brug over de Amsel bij Ouderkerk. Tijden deze tweede informatieavond wordt teruggeblikt op de eerste bijeenkomst op 22 januari jl. Daarnaast presenteert architect Edwin Megens het esthetisch ontwerp en geeft hij een terugkoppeling op de ontvangen ideeën en suggesties. Datum: 12 februari 2018 … lees verder »