Algemene Ledenvergadering 29.3.2022

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Amsteloever zal plaatsvinden op 29 maart a.s. om 20.00 uur in Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen

Agenda

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter
  2. Presentatie door de Bouwcombinatie Brug Ouderkerk over de ontwikkelingen en de nieuwe planning van de werkzaamheden voor de brug.
  3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 19.3.2019, te vinden op deze site onder Nieuws in het hoofdmenu en vervolgens in de rechterekolom onder ‘algemene ledenvergadering, agenda en notulen’
  4. Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt Alexandra Stodel voor als nieuw bestuurslid. Volgens het rooster van aftreden treedt Nicole van Buuren af als bestuurslid en stelt zich herkiesbaar. Schriftelijke voordracht van een andere kandidaat kan, ondersteund door ten minste drie leden, voor 26 maart schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris
  5. Financiën
  6. Uitbreiding bewonersgebied
  7. Rondvraag

De vergadering wordt afgesloten met een informele borrel