Onderzoek Bloeiend Amstelland door Wetenschapswinkel Wageningen UR

Amstelland is erg geliefd is bij de stedelijke recreanten uit Amsterdam en Amstelveen en omgeving. Horeca- en recreatieondernemers onderstrepen het belang van het mooie landschap. Ondanks dat is er onvoldoende besef en inzet van burgers en bedrijven voor een actieve bijdrage aan een duurzame instandhouding van het landschap. Dit is een belangrijke conclusie van onderzoek … lees verder »

Ontwerp inpassingsplan brug Ouderkerk ter inzage

De vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk is weer een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor vernieuwing van de oude brug ter inzage gelegd. Het inpassingsplan beschrijft de invulling van het gebied op en rond de brug. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid en … lees verder »