Reactie Vereniging Amsteloever op zoeklocaties windturbines Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft 7 locaties aangegeven waar binnen een paar jaar mogelijk windturbines zullen worden geplaatst voor de productie van duurzame energie. Twee van die zoekgebieden vallen in de Amstelscheg of Amstelland. De ene locatie is Amsterdam Zuid en ligt aan de overzijde van de Amstel, tussen Amstel en A2. De andere locatie ligt … lees verder »

Impasse rond brug Ouderkerk

Er zijn afgelopen zomer veel bezwaren gekomen tegen de door de provincie voorgestelde omleiding via de Machineweg om zo toch de Amsteldijk Noord ter hoogte van de Oranjebaan af te kunnen sluiten. De provincie heeft nog steeds de gronden niet in eigendom om het verkeer van de Amsteldijk Noord parallel aan de Oranjebaan te laten … lees verder »

Werkzaamheden Amsteldijk Noord tussen rotonde De Borcht en Kalfjeslaan afgestemd met afsluiting Amsteldijk Noord ter hoogte van de Oranjebaan

De afsluiting van de Amsteldijk Noord bij de Oranjebaan i.v.m. de de bouw van de nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk, zal pas plaatsvinden nadat de werkzaamheden voor de herinrichting van de Amsteldijk Noord tussen rotonde De Borcht en Kalfjeslaan zijn afgerond. Dit heeft de projectmanager van de provincie Dick Winters n.a.v. onze vraag … lees verder »

Amsterdamse plannen voor wind- en zonnepark langs de A2 en A9!!!

Hieronder volgt de tekst van de aankondiging van informatiebijeenkomsten over de plannen voor windmolens van de gemeente Amsterdam : Informatiebijeenkomsten over windmolens in uw buurt De gemeente gaat meer duurzame elektriciteit opwekken in Amsterdam. Zo zijn we op zoek naar locaties voor het plaatsen van windmolens aan de randen van de stad en in het … lees verder »