De Vereniging Amsteloever heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen, zoals leefbaarheid, veiligheid en behoud van het landschapsschoon te behartigen van de bewoners van de Amsteloevers en aangrenzende gebieden in het niet verstedelijkte deel van de Amstelveense Middelpolder.

U kunt als bewoner van de Amsteldijk Noord, Amstelzijde, Amsteldijk Zuid tot de Kruitfabriek, de Middelpolder in Amstelveen en de Kalfjeslaan in Amsterdam lid worden van de Vereniging Amsteloever door jaarlijks € 12,50 over te maken op rekeningnummer NL91 INGB 0007908344 t.n.v. de Penningmeester Vereniging Amsteloever, Wim Bredenoord, Amstelveen.

Klik op Statuten 1975 om deze te kunnen lezen.