23 september: gezellige bbq op Westeramstel

  Op 23 september hebben we een gezellige bbq met een kleine 40 leden gehad op Westeramstel. Het was na 2 weken regen gelukkig weer een prachtige dag. Slagerij Ridder uit Ouderkerk zorgde niet alleen voor een heerlijke bbq, maar ook de salades waren erg goed! Soren Movig, de beheerder van Westeramstel, was ook aanwezig … lees verder »

Beperkte dijkverbetering 2018

Op 21 augustus kwam de klankbordgroep Amsteldijk bijeen, waar de leden de nieuwste plannen van Amstel Gooi en Vecht/Waternet gepresenteerd kregen. Vooruitlopend op het verslag van de bijeenkomst en het ontwerp dijkverbeteringsplan in oktober volgen hier de belangrijkste punten: Waternet gaat niet de dijk openbreken, terwijl de weg nog niet zo lang geleden een reconstructie … lees verder »

Agenda bijeenkomst 21.8.2017 klankbordgroep Amsteldijk, dijkverbetering

Agenda 4e klankbordgroepbijeenkomst dijkverbetering Amsteldijk, 21 augustus 2017 1 Opening door Gerard Korrel 2 Vaststelling agenda en verslag 3 Mededelingen/actualiteiten  wat speelt er op de dijk?  voortgang project maart tot heden  afstemming projecten Brug Ouderkerk en A9 (Nico)  glasvezel 4 Presentatie conceptontwerp (Walter)  Jaagpad 5 Omgevingsconvenant 6 Communicatie  nutsbedrijven  … lees verder »

Verslag van de klankbordgroep Amsteldijk (dijkverbetering) van 7.3.2017

Verslag Aan aan- en afwezigen Datum en tijd bespreking 7 maart 2017, 19.30 – 21.00 uur Plaats bespreking Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen Aanwezig Nicole van Buuren, Alexandra Stodel, Ria van Brummelen (Noord), Mariska Volkmaars (Zuid), Cor Molleman, Rien Boerman, Rick Schulz (gemeente Amstelveen), Wim Roozenbeek (Groengebied Amstelland), Henk Kooij, Cor Portengen (Groenraad), Jos Andriessen … lees verder »

Standpunt Omgevingsraad Schiphol: groeispeculaties Schiphol onrealistisch

Groeispeculaties Schiphol onrealistisch Vrijdag 7 juli 2017 LATEN WE VOORKOMEN DAT SCHIPHOL VAN KIP-MET-DE-GOUDEN-EIEREN VERWORDT TOT PLOFKIP De omwonenden van Schiphol verwerpen de onrealistische groeicijfers voor Schiphol die de afgelopen tijd in de media zijn verschenen. Plannen om door te groeien naar 600.00 tot 800.000 vluchten zijn volledig uit de lucht gegrepen en stuiten op … lees verder »