8.6 – 19.7 Provinciaal inpassingsplan Brug Ouderkerk ter visie voor bezwaar

Inspraaktermijn Van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2017 liggen het provinciale inpassingsplan voor de vervanging van de brug Ouderkerk en het  besluit vaststellen hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage op het gemeentehuis Ouder Amstel, Vondelstraat 1, Ouderkerk en in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, … lees verder »

Inloopavond 14 maart nieuw bestemmingsplan Wester-Amstel

Persbericht van de gemeente Amstelveen, gepubliceerd op 28 februari 2017: Dinsdagavond 14 maart organiseert de gemeente in de Expositieruimte van Groengebied Amstelland, Amsteldijk-Noord 55 een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. De avond duurt van 19 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en vragen stellen. Vernieuwen bestemmingsplan BBA-wethouder Peter … lees verder »

Onderzoek Bloeiend Amstelland door Wetenschapswinkel Wageningen UR

Amstelland is erg geliefd is bij de stedelijke recreanten uit Amsterdam en Amstelveen en omgeving. Horeca- en recreatieondernemers onderstrepen het belang van het mooie landschap. Ondanks dat is er onvoldoende besef en inzet van burgers en bedrijven voor een actieve bijdrage aan een duurzame instandhouding van het landschap. Dit is een belangrijke conclusie van onderzoek … lees verder »

Ontwerp inpassingsplan brug Ouderkerk ter inzage

De vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk is weer een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor vernieuwing van de oude brug ter inzage gelegd. Het inpassingsplan beschrijft de invulling van het gebied op en rond de brug. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid en … lees verder »