Ontwerp inpassingsplan brug Ouderkerk ter inzage

De vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk is weer een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor vernieuwing van de oude brug ter inzage gelegd. Het inpassingsplan beschrijft de invulling van het gebied op en rond de brug. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid en … lees verder »

Informatie avond over dijkverbetering 25 oktober 2016

Op dinsdag 25.10 vindt in Amstelstroom, Kerkstraat 12, in Ouderkerk een informatieavond plaats over de plannen voor de dijkverbetering Amsteldijk. 19.30 inloop 20.00 welkom door Gerard Korrel, bestuurder waterschap AGV 20.15 uitleg dijkverbetering door Nico van den Berg, projectleider 21.00 informatiemarkt De brug over de Amstel is vanwege onderhoud alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. … lees verder »

startnotitie en verrichte onderzoeken tbv dijkverbetering

Waternet heeft een website voor het project dijkverbetering Amsteldijk https://www.agv.nl/werkzaamheden/Amsteldijk/ Daar vindt u de startnotitie https://www.agv.nl/siteassets/plannen/dijken/amsteldijk/startnotititie_dijkverbetering_amsteldijk_te_amstelveen.pdf onderzoeksrapport Amsteldijk landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie https://www.verenigingamsteloever.nl/wp- https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/14.139618_RAP_20141128_DF_BD4612_R006_F2.0_LNCA.pdf aanvullend LNCA onderzoek https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/15.143028_RAP_20151210_DEF_AanvullendLNCAOnderzoek.pdf bureauonderzoek archeologie https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/15.143017_RAP_20151208_DEF_Archeologie_tb_NL.IMRO_.0363.K1206BPSTD-VG01_3.pdflees verder »

Onderhoudswerkzaamheden brug Ouderkerk van 17.10 – 10.11.2016

Er zijn dringend werkzaamheden noodzakelijk om de brug veilig in gebruik te houden tot de vervanging in 2018. Deze worden uitgevoerd van 17 oktober tot 10 november 2016. Gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werkzaamheden omgeleid worden via de A9-A2. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel grotendeels gebruik maken van de brug. Verdere berichtgeving op … lees verder »