startnotitie en verrichte onderzoeken tbv dijkverbetering

Waternet heeft een website voor het project dijkverbetering Amsteldijk https://www.agv.nl/werkzaamheden/Amsteldijk/ Daar vindt u de startnotitie https://www.agv.nl/siteassets/plannen/dijken/amsteldijk/startnotititie_dijkverbetering_amsteldijk_te_amstelveen.pdf onderzoeksrapport Amsteldijk landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie https://www.verenigingamsteloever.nl/wp- https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/14.139618_RAP_20141128_DF_BD4612_R006_F2.0_LNCA.pdf aanvullend LNCA onderzoek https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/15.143028_RAP_20151210_DEF_AanvullendLNCAOnderzoek.pdf bureauonderzoek archeologie https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/15.143017_RAP_20151208_DEF_Archeologie_tb_NL.IMRO_.0363.K1206BPSTD-VG01_3.pdflees verder »

Onderhoudswerkzaamheden brug Ouderkerk van 17.10 – 10.11.2016

Er zijn dringend werkzaamheden noodzakelijk om de brug veilig in gebruik te houden tot de vervanging in 2018. Deze worden uitgevoerd van 17 oktober tot 10 november 2016. Gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werkzaamheden omgeleid worden via de A9-A2. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel grotendeels gebruik maken van de brug. Verdere berichtgeving op … lees verder »

Geslaagd bezoek van burgemeester Van ’t Veld op uitnodiging van de Vereniging Amsteloever

Op woensdag 31 augustus 2016 ontving het bestuur van de vereniging de burgemeester van Amstelveen op Westeramstel om haar op de hoogte te brengen van wat er in onze omgeving speelt. Esther Kruik, betrokken bij de komende dijkverbetering en Gerard Korrel, bestuurslid van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, leidden de discussie in over de … lees verder »

Toch autoverkeer mogelijk dankzij gefaseerde bouw brug Ouderkerk

Tijdens de bouw van de nieuwe brug Ouderkerk in de N522 in 2018 komt ook een verbinding voor autoverkeer tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen. In eerdere plannen was een tijdelijke brug opgenomen voor busverkeer, nood- en hulpdiensten, fietsers en voetgangers. Voor autoverkeer was op deze tijdelijke brug maar zeer beperkt ruimte. Eerst bouwen, … lees verder »

dijkverbetering, stand van zaken augustus 2016

Eind mei is de officiele klankbordgroep voor het eerst bijeengekomen. Het verslag hiervan vindt u in onderstaande link https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/16.057293_VSL_20160530_DF_eerste-overleg-klankbordgroep-Amsteldijk-1.pdf Tevens is er een hoofdstukindeling opgesteld voor het omgevingsconvenant https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/16.057258_LIJ_20160606_hoofdstukindeling-omgevingsconvenant-Amsteldijk.pdf Waternet heeft na die eerste bijeenkomst de startnotitie opgesteld, die in de zomer is voorgelegd aan het bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het … lees verder »