gepubliceerde aanvragen omgevingsvergunning

Op 1 juni 2016 werd een aanvraag ontvangen bij de gemeente voor het wijzigen van de brandcompartimenten van het hoofdgebouw , Amsteldijk Noord 42, en daarbij het renoveren van een oud kennelgebouw tot kantoorruimte, het plaatsen van een dakkapel aan de binnentuinzijde en het plaatsen van zonnepaneel. Op 22 juni 2016 is een aanvraag voor … lees verder »

Provinciaal Inpassingsplan brug Ouderkerk en onderzoek naar kansrijke oplossingen voor de tijdelijke bereikbaarheid van Ouderkerk

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/20160602_Folder_Provinciaal-inpassingsplan-brug-Ouderkerk.pdf Bovenstaande link bevat de folder van de Provincie Noord-Holland over de procedures rond het inpassingsplan brug Ouderkerk. Woensdag 15 juni is van 17.30 tot 20.00 uur op het gemeentehuis van Ouderkerk een inloopavond over dit inpassingsplan. De Stuurgroep brug Ouderkerk heeft inmiddels de aanbevelingen van de Werkgroep tijdelijke bereikbaarheid Ouderkerk om een aantal kansrijke … lees verder »

15 juni 2016: inloopavond provinciaal inpassingsplan brug Ouderkerk

De provincie Noord-Holland bouwt in 2018 in samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam een nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. De ruimtelijke inpassing en bestemming van de nieuwe brug worden vastgelegd in een provinciaal bestemmingsplan, een zogeheten provinciaal inpassingsplan. Om u te informeren over het inpassingsplan, … lees verder »

Verbeelding aan de Amstel

De Stichting beschermers Amstelland zet van 30 mei t/m 30 juni (met mogelijke verlenging t/m 31 juli 2016) een openbare kunstroute uit langs de oevers van de Amstel, tussen Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel. Verspreid over dit traject verbeelden 23 historische prenten, tekeningen en schilderijen op panelen het verhaal van de rivier en de … lees verder »