Tijdelijke bereikbaarheid Ouderkerk: Informatiemarkt 20 april

De Amstelbrug bij Ouderkerk wordt in 2018 vervangen. Dat betekent hinder voor het verkeer. Want de oude brug gaat een jaar dicht en dus is er een tijdelijke verbinding nodig voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Maar hoe wordt die tijdelijke bereikbaarheid georganiseerd? Op woensdag 20 april organiseert de werkgroep Tijdelijke bereikbaarheid een informatiemarkt over de … lees verder »

Politieke druk gemeenteraad Ouder-Amstel voor autogebruik tijdelijke brug Ouderkerk

De voltallige gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft  in een motie de wethouder met klem opgeroepen om nogmaals met de provincie in gesprek te gaan over een tijdelijke oplossing waarbij ook auto’s van de tijdelijke brug gebruik kunnen maken. De raad wil daarmee opkomen voor de ondernemers, zodat zij niet failliet gaan of wegtrekken. Ook met het … lees verder »

Ledenvergadering 16 maart 2016

Op woensdag 16 maart 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Amsteloever plaats om 20 uur in Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen. De gastspreker is Nico van den Berg, projectleider dijkverbetering bij Waternet, over de voorgenomen dijkverbetering van de Amsteldijk tussen de molen en de Kruitfabriek. Voor de agenda klik op de link hieronder. … lees verder »

nieuwe markering fietsstroken Amsteldijk Noord tussen Kalfjeslaan en Machineweg MP

De gemeente heeft opdracht gegeven tot het aanbrengen van fietssymbolen op de fietsstroken op de Amsteldijk Noord tussen Kalfjeslaan en Machineweg MP na het van kracht worden van het verkeersbesluit daarover (zie onze eerdere berichtgeving over dit besluit in de nieuwsrubriek). Daarmee wordt aangegeven dat (gedeeltelijk) parkeren op de weg verboden is. In de berm … lees verder »

gepubliceerde aanvragen omgevingsvergunning

Op 3 februari 2016 publiceerde de gemeente de aanvraag voor het oprichten van een brug tegenover Kostverlorenweg 2 met als reden toegang tot een aan de overzijde van het water gelegen stuk grond. Overigens is het stuk grond al bereikbaar via het recht van overpad vanaf de Amsteldijk Noord no. 78. Op 10 februari 2016 … lees verder »