Informatieavond Ontwerp dijkverbeteringsplan Amsteldijk 13.2.2018

Op 16 januari jl. heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk vastgesteld. In het plan staan de oplossingen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen en in te passen in de directe omgeving. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de belangen van bewoners in de … lees verder »

Informatie avond esthetisch ontwerp brug Ouderkerk 12.2.2018

De provincie Noord-Holland organiseert de tweede informatieavond over de vervanging van de brug over de Amsel bij Ouderkerk. Tijden deze tweede informatieavond wordt teruggeblikt op de eerste bijeenkomst op 22 januari jl. Daarnaast presenteert architect Edwin Megens het esthetisch ontwerp en geeft hij een terugkoppeling op de ontvangen ideeën en suggesties. Datum: 12 februari 2018 … lees verder »

Manifest Wij staan voor Amstelland

De Vereniging Amsteloever is mede ondertekenaar van het manifest Wij staan voor Amstelland, dat in december werd aangeboden aan gedeputeerde van Noord-Holland en wethouders van Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel en  door hen zeer positief is ontvangen. Stichting Beschermers Amstelland heeft vorig jaar onderzoek laten doen door Universiteit Wageningen naar hoe economische en landschappelijke belangen elkaar zouden … lees verder »

Informatie over de vervanging van de brug bij Ouderkerk 22.1.2018

  Het was een drukbezochte informatie bijeenkomst over de vervanging van de brug. De presentaties van aannemer V.d. Berg en architect Edwin Megers zullen binnenkort op de website van de provincie geplaatst worden. Maar tot die tijd vindt u hier alvast een samenvatting.   globale schets van de nieuwe brug met aanvoerwegen en -fietspaden. Het … lees verder »

Informatieavond vervanging brug Ouderkerk op 22 januari

Maandag 22 januari organiseert de provincie Noord-Holland een informatieavond over de geplande werkzaamheden aan de brug over de Amstel bij Ouderkerk. Er komt tijdelijk een nieuwe brug naast de bestaande brug en vervolgens wordt de oude brug vervangen. Deskundigen van de provincie en de aannemerscombinatie geven een toelichting en beantwoorden vragen. De informatieavond start om … lees verder »