Agenda bijeenkomst 21.8.2017 klankbordgroep Amsteldijk, dijkverbetering

Agenda 4e klankbordgroepbijeenkomst dijkverbetering Amsteldijk, 21 augustus 2017 1 Opening door Gerard Korrel 2 Vaststelling agenda en verslag 3 Mededelingen/actualiteiten  wat speelt er op de dijk?  voortgang project maart tot heden  afstemming projecten Brug Ouderkerk en A9 (Nico)  glasvezel 4 Presentatie conceptontwerp (Walter)  Jaagpad 5 Omgevingsconvenant 6 Communicatie  nutsbedrijven  … lees verder »

Verslag van de klankbordgroep Amsteldijk (dijkverbetering) van 7.3.2017

Verslag Aan aan- en afwezigen Datum en tijd bespreking 7 maart 2017, 19.30 – 21.00 uur Plaats bespreking Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen Aanwezig Nicole van Buuren, Alexandra Stodel, Ria van Brummelen (Noord), Mariska Volkmaars (Zuid), Cor Molleman, Rien Boerman, Rick Schulz (gemeente Amstelveen), Wim Roozenbeek (Groengebied Amstelland), Henk Kooij, Cor Portengen (Groenraad), Jos Andriessen … lees verder »

Standpunt Omgevingsraad Schiphol: groeispeculaties Schiphol onrealistisch

Groeispeculaties Schiphol onrealistisch Vrijdag 7 juli 2017 LATEN WE VOORKOMEN DAT SCHIPHOL VAN KIP-MET-DE-GOUDEN-EIEREN VERWORDT TOT PLOFKIP De omwonenden van Schiphol verwerpen de onrealistische groeicijfers voor Schiphol die de afgelopen tijd in de media zijn verschenen. Plannen om door te groeien naar 600.00 tot 800.000 vluchten zijn volledig uit de lucht gegrepen en stuiten op … lees verder »

8.6 – 19.7 Provinciaal inpassingsplan Brug Ouderkerk ter visie voor bezwaar

Inspraaktermijn Van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2017 liggen het provinciale inpassingsplan voor de vervanging van de brug Ouderkerk en het  besluit vaststellen hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage op het gemeentehuis Ouder Amstel, Vondelstraat 1, Ouderkerk en in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, … lees verder »

Inloopavond 14 maart nieuw bestemmingsplan Wester-Amstel

Persbericht van de gemeente Amstelveen, gepubliceerd op 28 februari 2017: Dinsdagavond 14 maart organiseert de gemeente in de Expositieruimte van Groengebied Amstelland, Amsteldijk-Noord 55 een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. De avond duurt van 19 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en vragen stellen. Vernieuwen bestemmingsplan BBA-wethouder Peter … lees verder »