Project Watertuin Amstelveen

Op 13 mei jl. is een informatieavond gehouden over de vorderingen van het project Watertuin Amstelveen, gelegen ten westen en noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Middelpolder. In het project werken het waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met de gemeente Amstelveen, Groengebied Amstelland, Landschap Noord-Holland en provincie Noord-Holland. Hieronder de uitleg over het project … lees verder »

Gepubliceerde aanvragen omgevingsvergunning

Op 30.4.2014 publiceerde de gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een trekpont met opstapplateaus, loopplank, hekwerk, routepalen en informatiebord nabij Kostverlorenweg no. 1. Op 7 mei publiceerde de gemeente de aanvraag voor het plaatsen van poorten bij in- en uitrit op Amsteldijk Noord 42. … lees verder »