gepubliceerde aanvragen omgevingsvergunning

Op 3 juni 2015 is een aanvraag tot het oprichten van een woning aan de Amsteldijk Noord 95 gepubliceerd Op 17 juni 2015 is een aanvraag tot het uitbreiden van de woning  Amsteldijk Noord 103C met  terras  gepubliceerd. … lees verder »

Geslaagd bezoek burgemeester Van ’t Veld aan buitengebied

Het was een prachtige dag voor de fietstocht met de burgemeester door het buitengebied. Het bestuur van de vereniging heeft 2 onderwerpen naar voren gebracht: vanwege het toenemende zware verkeer op de dijk en het toenemende recreatieve langzame verkeer ontstaan onveilige en ongewenste situaties. De vereniging wil graag meedenken met de gemeente over de verbetering … lees verder »