Tijdelijke bereikbaarheid Ouderkerk: Informatiemarkt 20 april

De Amstelbrug bij Ouderkerk wordt in 2018 vervangen. Dat betekent hinder voor het verkeer. Want de oude brug gaat een jaar dicht en dus is er een tijdelijke verbinding nodig voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Maar hoe wordt die tijdelijke bereikbaarheid georganiseerd? Op woensdag 20 april organiseert de werkgroep Tijdelijke bereikbaarheid een informatiemarkt over de … lees verder »

Politieke druk gemeenteraad Ouder-Amstel voor autogebruik tijdelijke brug Ouderkerk

De voltallige gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft  in een motie de wethouder met klem opgeroepen om nogmaals met de provincie in gesprek te gaan over een tijdelijke oplossing waarbij ook auto’s van de tijdelijke brug gebruik kunnen maken. De raad wil daarmee opkomen voor de ondernemers, zodat zij niet failliet gaan of wegtrekken. Ook met het … lees verder »

Ledenvergadering 16 maart 2016

Op woensdag 16 maart 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Amsteloever plaats om 20 uur in Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen. De gastspreker is Nico van den Berg, projectleider dijkverbetering bij Waternet, over de voorgenomen dijkverbetering van de Amsteldijk tussen de molen en de Kruitfabriek. Voor de agenda klik op de link hieronder. … lees verder »