Nieuwe leden borrel 8.9.22

Op vrijdag 8 september heeft het bestuur een aangeklede borrel voor leden en nieuwe leden georganiseerd in Wester-Amstel. De opkomst was groot en het was voor iedereen leuk om (nieuwe) buurtgenoten wat beter te leren kennen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via info@verenigingamsteloever.nl . Het lidmaatschap kost jaarlijks € 12,50 en dient te worden voldaan (liefst per automatische incasso) op rekeningnummer NL91INGB0007908344 t.n.v. Vereniging Amsteloever te Amstelveen.