dijkverbetering, stand van zaken augustus 2016

Eind mei is de officiele klankbordgroep voor het eerst bijeengekomen. Het verslag hiervan vindt u in onderstaande link https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/16.057293_VSL_20160530_DF_eerste-overleg-klankbordgroep-Amsteldijk-1.pdf Tevens is er een hoofdstukindeling opgesteld voor het omgevingsconvenant https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/16.057258_LIJ_20160606_hoofdstukindeling-omgevingsconvenant-Amsteldijk.pdf Waternet heeft na die eerste bijeenkomst de startnotitie opgesteld, die in de zomer is voorgelegd aan het bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het … lees verder »

gepubliceerde vergunning aanbrengen rioleringssysteem t.o. Kostverlorenweg 2

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht  heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet op 22 juli 2016. De vergunning heeft betrekking op het aanbrengen van een IBA rioleringssysteem ter hoogte van Kostverlorenweg 2, 1183 TM Amstelveen. Casecode: W-16.01722. Bezwaren tot 6 weken vanaf 22.7 Het betreft hier een stuk grond met bestemming agrarisch … lees verder »