Planning werkzaamheden brug Ouderkerk

In november 2020 is overeenstemming  bereikt over de aankoop van de gronden, die nodig zijn voor het aanleggen van de verbindingsweg van Amsteldijk Noord naar de Amstelslag. De bouwcombinatie BOK heeft daarna zijn organisatie weer op sterkte gebracht en is eind 2020 begonnen met de aanleg van zandophogingen. Begin dit jaar zijn de bomen gekapt op Hoger Einde-Noord en -Zuid -op vier na, waarvoor een ontheffingsaanvraag loopt- en is er een tijdelijk parkeerterrein aangelegd naast Oranjestaete op de plaats van de definitieve parkeerplaats. Ook rond kruising Amstelslag zijn de werkzaamheden inmiddels gestart.

Planning tot en met de zomervakantie

–             in mei worden palen geslagen in de Amstel voor de bouw van de basculekelder voor  de brug

–             het fietspad langs de burgemeester Stramanweg wordt op zijn definitieve plek gelegd, het fietsverkeer hoeft daarvoor niet te worden omgeleid.

–             in de tweede helft van juni wordt in een weekend de aansluiting van de verbindingsweg op de kruising van de Amstelslag  aangelegd. In dit weekend wordt een zogenaamd 2-0 systeem op de zuidbaan gecreëerd waarbij 1 rijstrook richting Amstelveen beschikbaar is en 1 rijstrook richting Amsterdam. Daarbij zal de busbaan richting Amsterdam voor de kruising Amstelslag ingekort gaan worden en rijdt de bus mee met het autoverkeer. De werkzaamheden van BOK bestaan uit het asfalteren van de aansluiting van de verbindingsweg  en het plaatsen van de verkeerslichten. Fietsers zullen gedurende dit weekend via Amstelzijde en de parkeerterrein horeca worden omgeleid, omdat de oost-west verbinding in dit weekend niet bruikbaar is. Voor een veilige oversteek voor de fietsers worden er verkeersregelaars bij de fietsoversteek geplaatst en ter plaatse van de kruising met Amstelslag.

–             In week 26 wordt het zuidelijke deel van kruising Amstelslag gereconstrueerd. Fietsers kunnen dan weer gebruik maken van de oost-westverbinding. Auto’s naar Amstelslag worden omgeleid via Amstelzijde/zuidelijke verbindingsweg/Burg. Boersweg. Eén nacht zal het verkeer vanaf de parkeerterrein niet naar de Amstelslag kunnen i.v.m. asfalteringswerkzaamheden. Welke nacht wordt nader afgestemd met de horeca.

–           In week 29  wordt de Amsteldijk Noord  afgesloten voor het maken van de aansluiting van de verbindingsweg op de Amsteldijk Noord. In deze week wordt het verkeer omgeleid volgens onderstaand kaartje. Fietsers via de groene pijl, maar ook hulpdiensten en landbouwverkeer; autoverkeer via de rode. Vrachtverkeer wordt omgeleid via Amsterdam A10. Op maandag 26 juli zal de verbindingsweg in gebruik worden genomen.

31 mei tot en met 2 juli hinder voor hoge pleziervaart i.v.m. heien voor de basculekelder. Beroepsvaart en lage pleziervaart kunnen door.

20 en 21 augustus is er bijna volledige stremming. Alleen lage pleziervaart kan doorvaren.

Planning in hoofdlijnen vanaf de zomervakantie

–             na de zomervakantie wordt de noordelijke brug aangelegd tot eind maart 2022

–             de oude brug wordt in april 2022 gesloopt

–             de zuidelijke brug wordt van begin mei 2022 tot eind maart 2023 aangelegd.