Beperkte dijkverbetering 2018

Op 21 augustus kwam de klankbordgroep Amsteldijk bijeen, waar de leden de nieuwste plannen van Amstel Gooi en Vecht/Waternet gepresenteerd kregen. Vooruitlopend op het verslag van de bijeenkomst en het ontwerp dijkverbeteringsplan in oktober volgen hier de belangrijkste punten: Waternet gaat niet de dijk openbreken, terwijl de weg nog niet zo lang geleden een reconstructie … lees verder »

Agenda bijeenkomst 21.8.2017 klankbordgroep Amsteldijk, dijkverbetering

Agenda 4e klankbordgroepbijeenkomst dijkverbetering Amsteldijk, 21 augustus 2017 1 Opening door Gerard Korrel 2 Vaststelling agenda en verslag 3 Mededelingen/actualiteiten  wat speelt er op de dijk?  voortgang project maart tot heden  afstemming projecten Brug Ouderkerk en A9 (Nico)  glasvezel 4 Presentatie conceptontwerp (Walter)  Jaagpad 5 Omgevingsconvenant 6 Communicatie  nutsbedrijven  … lees verder »

Verslag van de klankbordgroep Amsteldijk (dijkverbetering) van 7.3.2017

Verslag Aan aan- en afwezigen Datum en tijd bespreking 7 maart 2017, 19.30 – 21.00 uur Plaats bespreking Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen Aanwezig Nicole van Buuren, Alexandra Stodel, Ria van Brummelen (Noord), Mariska Volkmaars (Zuid), Cor Molleman, Rien Boerman, Rick Schulz (gemeente Amstelveen), Wim Roozenbeek (Groengebied Amstelland), Henk Kooij, Cor Portengen (Groenraad), Jos Andriessen … lees verder »