21 mei 2015: kennismaking met burgemeester Mirjam van ’t Veld

Bewoners en ondernemers van het Buitengebied Amstel van de gemeente Amstelveen hebben onlangs een folder in de bus gekregen van het wijkplatform met een uitnodiging om na het werkbezoek op 21 mei 2015 van de burgemeester met haar kennis te komen maken. De ontvangst voor bewoners en ondernemers is op donderdag 21 mei van 15.45 … lees verder »

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 3 maart 2015

Verslag van de  Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 maart 2015, Wester-Amstel   Aanwezig volgens de presentielijst 35 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Dania Vrind-Dudok de Wit, penningmeester, Erik Glasius, lid Nicole van Buuren, lid (website) en Harmina Muggen, secretaris     opening, mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, … lees verder »