persbericht gemeente : Amstelveen zet in op toekomstbestendige digitale bereikbaarheid

In opdracht van de gemeente is in de 2e helft van 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de digitale bereikbaarheid van Amstelveen. Verglazing van het bestaande kabelnetwerk is een belangrijk speerpunt uit de Economische Agenda die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen (D66); “Goede digitale connectiviteit is een belangrijk concurrentievoordeel voor … lees verder »

Mogelijk snel internet via glasvezel in het buitengebied van Amstelveen

Alle inwoners van het buitengebied van Amstelveen hebben begin februari een uitnodiging ontvangen van de gemeente voor een informatie avond in Paardenburg op 12 februari jl. over de mogelijkheid tot aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied.  De opkomst was groot. Vooral in de polders ligt de huidige internet snelheid onder de norm, zo blijkt uit … lees verder »

Informatie bijeenkomst Snel internet 12 februari 2019 Paardenburg

Wethouder Rob Ellermeijer van de gemeente Amstelveen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen beschikken over snel en betrouwbaar internet. In de werkgroep Digitale Bereikbaarheid die hiervoor is opgericht, is ook de Vereniging Amsteloever vertegenwoordigd. Er wordt een informatie bijeenkomst gehouden met mogelijke scenario’s om snel internet te krijgen, ook in het buitengebied. Alleen bij … lees verder »

Dijkverbetering : 6 februari start plaatsen damwand Amsteldijk Zuid, omleidingsroute

De afgelopen week zijn de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de eerste damwand aan de Amsteldijk Zuid. Op de foto worden de steigers weggehaald. Woensdag 6 februari zal gestart worden met het plaatsen van de stalen damwand, te beginnen bij Amsteldijk Zuid 40. Vanaf dinsdag 5 februari zal de aannemer starten met het verwijderen … lees verder »

Politiek Debat op 27 februari 2019 over de toekomst van Amstelland

Amstelland: Groene Long of Klaplong. Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing  van het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties  in debat  over de toekomst van Amstelland, de Groene Long van Amsterdam. Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels  of … lees verder »