Onbeperkte groei Schiphol?

Op dinsdag 15 mei vindt op verzoek van de PVV een debat in de tweede kamer plaats over sturing van de luchtvaart De PVV wil, net als de regeringspartijen, de luchtvaart onbeperkt laten groeien. De coalitiepartijen hebben daarom in het regeerakkoord vastgelegd om te stoppen met sturen op aantallen. Het kabinet gaat de luchtvaart ook … lees verder »

Link voortgang vervanging brug Ouderkerk en concept notulen ALV 2018

Onderstaand vindt u de link naar het concept verslag ALV 2018. https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/verslag-ALV-2018.pdf  In het verslag is ook de link opgenomen van de website van de Provincie, waar het laatste nieuws over de voortgang vna de vervanging van de brug in Ouderkerk is te vinden: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N522_Vervanging_brug_Ouderkerk   … lees verder »

Kieswijzer Schiphol gemeente Amstelveen

http://www.stichtingswab.nl/amstelveen-persbericht-kieswijzer Bewoners in Amstelveen maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rondom Schiphol. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact. De stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) heeft daarom besloten om een kieswijzer Schiphol uit te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarin is de problematiek geschetst en … lees verder »

Amstelveen zet in op toekomstbestendige digitale bereikbaarheid

Persbericht van het college van B&W van de gemeente Amstelveen (27.2.2018) “In opdracht van de gemeente is in de 2e helft van 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de digitale bereikbaarheid van Amstelveen. Verglazing van het bestaande kabelnetwerk is een belangrijk speerpunt uit de Economische Agenda die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wethouder Economische … lees verder »