Kieswijzer Schiphol gemeente Amstelveen

http://www.stichtingswab.nl/amstelveen-persbericht-kieswijzer Bewoners in Amstelveen maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rondom Schiphol. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact. De stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) heeft daarom besloten om een kieswijzer Schiphol uit te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarin is de problematiek geschetst en … lees verder »

Amstelveen zet in op toekomstbestendige digitale bereikbaarheid

Persbericht van het college van B&W van de gemeente Amstelveen (27.2.2018) &#822In opdracht van de gemeente is in de 2e helft van 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de digitale bereikbaarheid van Amstelveen. Verglazing van het bestaande kabelnetwerk is een belangrijk speerpunt uit de Economische Agenda die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wethouder Economische … lees verder »

Oeverberichten 2018

De nieuwe editie van de Oeverberichten is uit. Klik voor de digitale versie op onderstaande link Oeveberichten 2018 https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/Oeveberichten-2018.pdf   … lees verder »

Algemene ledenvergadering 21.3.2018

  Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2018 Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, aanvang 20.00 uur   Agenda 1. Opening, mededelingen door Peter Hesp, voorzitter 2.Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 22 maart 2017 . Het concept verslag ALV 2017 vindt u via de volgende link  https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/concept-verslag-ALV-2017.pdf   3. Gastspreker Martin van de Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug te … lees verder »

2e informatieavond nieuwe brug Ouderkerk : het ontwerp

  Het ontwerp van de nieuwe brug werd gepresenteerd door architect Edwin Megens. Hij heeft accenten van de Amstedamse School aangebracht, uitgevoerd in rode baksteen. De asymmetrie van de huidige brug heeft hij behouden: aan de oostzijde van de brug is er een rechte aansluiting op de kade, aan de westzijde is er een ronding. … lees verder »