Omgevingsraad Schiphol vraagt uw mening

In verschillende media heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) medio oktober een advertentie geplaatst om een ieder om zijn/haar mening te vragen naar de ontwikkeling van Schiphol en omgeving in de periode tot 2030. U kunt uw mening geven door mee te doen aan een internetconsultatie. Deze loopt van 15 oktober tot en met 20 november … lees verder »

Amstellanddag op zondag 3 juni 2018

Op Wester-Amstel zal zondag 3 juni om 10 uur de jaarlijkse Amstellanddag worden geopend door Renske Peters, voorzitter van Stichting Beschermers Amstelland en de heer Tekin, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. Op deze dag zetten o.a. boeren, bedrijfjes met streekprodukten, tuinen en kunstenaars in het Amstelland hun deuren open voor het publiek. Het programma vindt … lees verder »

Voorlopig geen plan van gemeente Amsterdam voor uitbreiding golfholes naar Groengebied

Naar aanleiding van de peiling onder bewoners en belanghebbenden zal gemeente Amsterdam zich verder beraden over het plan om de 3 golfholes te verplaatsen en het sportpark te intensiveren. Dit doet de gemeente Amsterdam in afstemming met de gemeente Amstelveen en het Groengebied Amstelland. Op dit moment zal de gemeente Amsterdam geen plan ter besluitvorming voorleggen … lees verder »

Onbeperkte groei Schiphol?

Op dinsdag 15 mei vindt op verzoek van de PVV een debat in de tweede kamer plaats over sturing van de luchtvaart De PVV wil, net als de regeringspartijen, de luchtvaart onbeperkt laten groeien. De coalitiepartijen hebben daarom in het regeerakkoord vastgelegd om te stoppen met sturen op aantallen. Het kabinet gaat de luchtvaart ook … lees verder »