Impasse rond brug Ouderkerk

Er zijn afgelopen zomer veel bezwaren gekomen tegen de door de provincie voorgestelde omleiding via de Machineweg om zo toch de Amsteldijk Noord ter hoogte van de Oranjebaan af te kunnen sluiten. De provincie heeft nog steeds de gronden niet in eigendom om het verkeer van de Amsteldijk Noord parallel aan de Oranjebaan te laten … lees verder »