Reactie Vereniging Amsteloever op zoeklocaties windturbines Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft 7 locaties aangegeven waar binnen een paar jaar mogelijk windturbines zullen worden geplaatst voor de productie van duurzame energie. Twee van die zoekgebieden vallen in de Amstelscheg of Amstelland. De ene locatie is Amsterdam Zuid en ligt aan de overzijde van de Amstel, tussen Amstel en A2. De andere locatie ligt … lees verder »

Impasse rond brug Ouderkerk

Er zijn afgelopen zomer veel bezwaren gekomen tegen de door de provincie voorgestelde omleiding via de Machineweg om zo toch de Amsteldijk Noord ter hoogte van de Oranjebaan af te kunnen sluiten. De provincie heeft nog steeds de gronden niet in eigendom om het verkeer van de Amsteldijk Noord parallel aan de Oranjebaan te laten … lees verder »