Algemene ledenvergadering 21.3.2018

  Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2018 Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, aanvang 20.00 uur   Agenda 1. Opening, mededelingen door Peter Hesp, voorzitter 2.Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 22 maart 2017 . Het concept verslag ALV 2017 vindt u via de volgende link  https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/concept-verslag-ALV-2017.pdf   3. Gastspreker Martin van de Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug te … lees verder »

Ledenvergadering 16 maart 2016

Op woensdag 16 maart 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Amsteloever plaats om 20 uur in Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen. De gastspreker is Nico van den Berg, projectleider dijkverbetering bij Waternet, over de voorgenomen dijkverbetering van de Amsteldijk tussen de molen en de Kruitfabriek. Voor de agenda klik op de link hieronder. … lees verder »

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 3 maart 2015

Verslag van de  Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 maart 2015, Wester-Amstel   Aanwezig volgens de presentielijst 35 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Dania Vrind-Dudok de Wit, penningmeester, Erik Glasius, lid Nicole van Buuren, lid (website) en Harmina Muggen, secretaris     opening, mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, … lees verder »