Concept verslag algemene ledenvergadering 2019

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 maart 2019, Wester-Amstel.   Aanwezig 45 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Wim Bredenoord, penningmeester, Nicole van Buuren, lid (website), Erik Glasius, adviseur en  Harmina Muggen, secretaris.   Opening, mededelingen, vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Martin … lees verder »

Algemene ledenvergadering 19 maart 2019

Op dinsdag 19 maart vindt de Algemene ledenvergadering plaats op Wester-Amstel. Inloop vanaf 19.30 uur. Start om 20.00 uur. De notulen van de vorige vergadering vindt u via onderstaande link. https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/verslag-ALV-2018-1.pdf De agenda: opening, mededelingen door Peter Hesp, voorzitter gastspreker Martin van den Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug Ouderkerk en Dick Winters, omgevingsmanager van de … lees verder »

Algemene ledenvergadering 21.3.2018

  Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2018 Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, aanvang 20.00 uur   Agenda 1. Opening, mededelingen door Peter Hesp, voorzitter 2.Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 22 maart 2017 . Het concept verslag ALV 2017 vindt u via de volgende link  https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/concept-verslag-ALV-2017.pdf   3. Gastspreker Martin van de Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug te … lees verder »

Ledenvergadering 16 maart 2016

Op woensdag 16 maart 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Amsteloever plaats om 20 uur in Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen. De gastspreker is Nico van den Berg, projectleider dijkverbetering bij Waternet, over de voorgenomen dijkverbetering van de Amsteldijk tussen de molen en de Kruitfabriek. Voor de agenda klik op de link hieronder. … lees verder »