Gemeente Amstelveen wil overlast van pleziervaart op de Amstel aanpakken

Op 22 april 2021 schreef de gemeente in antwoord op een uitgebreide klachtbrief van een dijkbewoonster dat de gemeente binnenkort een duidelijk gebodsbord zal plaatsen langs de Amstel bij de grens tussen de gemeente Amsterdam en Amstelveen. Daarop zullen duidelijk de spelregels op het water aangegeven worden. Daarnaast zal een snelle boot op flexibele tijden ingezet worden voor handhaving. Er is afgestemd met politie dat zij in dit gebied meer zullen surveilleren en ook gecombineerd met handhavers zullen optreden. Handhavers zullen vanaf het land en het water handhaven en dit ook registreren, zodat de omvang van de hinder ook duidelijk wordt.

Het blijft noodzakelijk dat bewoners bij klachten dit doorgeven aan de politie, nr. 0900-8844 én aan de gemeente Amstelveen via de klachtenlijn 020-5404911 of www.amstelveen.nl