Provinciaal Inpassingsplan brug Ouderkerk en onderzoek naar kansrijke oplossingen voor de tijdelijke bereikbaarheid van Ouderkerk

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/20160602_Folder_Provinciaal-inpassingsplan-brug-Ouderkerk.pdf Bovenstaande link bevat de folder van de Provincie Noord-Holland over de procedures rond het inpassingsplan brug Ouderkerk. Woensdag 15 juni is van 17.30 tot 20.00 uur op het gemeentehuis van Ouderkerk een inloopavond over dit inpassingsplan. De Stuurgroep brug Ouderkerk heeft inmiddels de aanbevelingen van de Werkgroep tijdelijke bereikbaarheid Ouderkerk om een aantal kansrijke … lees verder »