Oproep aan de leden i.v.m. gebruik noodbrug Ouderkerk eind 2017- eind 2018

De plannen voor het vervangen van de brug over de Amstel bij Ouderkerk worden steeds concreter. Voordat de oude brug  over de Amstel wordt afgebroken eind 2017, wordt een tijdelijke brug van 6 meter breed aangelegd aan de noordkant van de bestaande brug.  Zo kan tijdens het bouwen van de nieuwe brug het openbaar vervoer … lees verder »

Start inspraak nieuwe welstandsnota

Gepubliceerd op: 23 december 2015 B en W geven de concept welstandsnota vrij voor inspraak waarna het college zich opnieuw over het voorstel zal buigen voordat de nieuwe nota aan de raad wordt voorgelegd. Grote delen van Amstelveen worden welstandsluw. Er blijven alleen welstandsregels bestaan voor de oudere woongebieden en de gebieden die ruimtelijke bescherming nodig … lees verder »