Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 april 2023

Op dinsdag 11 april vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Amsteloever plaats om 20 uur in Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Gastspreker Janny Gerritsen, senior beleidsadviseur Bodemdaling en Groene Hart
  3. Goedkeuring verslag alv 2022
  4. Financiën
  5. Verkeersveiligheid Amsteldijk Noord
  6. Schiphol, stand van zaken
  7. Rondvraag