25 maart 2014 jaarvergadering, agenda en notulen

Op dinsdag 25 maart heeft de jaarvergadering van de Vereniging Amsteloever plaatsvinden op Westeramstel, Amsteldijk Noord 55. Aanvang 20.00 uur Agenda: 1. opening, mededelingen 2. ingekomen stukken 3. goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2013 (bijlage) 4. a. verslag kascommissie over het boekjaar 2013 (zie financiële verantwoording in Oeverberichten maart 2014) b. verlenen van decharge aan … lees verder »

Nieuwe website

Vereniging Amsteloever beschikt vanaf 1 maart 2014 over een eigen website. Leden kunnen berichten en foto’s via het contactadres van de vereniging laten uploaden. … lees verder »