gepubliceerde aanvragen omgevingsvergunning

Op 3 juni 2015 is een aanvraag tot het oprichten van een woning aan de Amsteldijk Noord 95 gepubliceerd Op 17 juni 2015 is een aanvraag tot het uitbreiden van de woning  Amsteldijk Noord 103C met  terras  gepubliceerd. … lees verder »

Geslaagd bezoek burgemeester Van ’t Veld aan buitengebied

Het was een prachtige dag voor de fietstocht met de burgemeester door het buitengebied. Het bestuur van de vereniging heeft 2 onderwerpen naar voren gebracht: vanwege het toenemende zware verkeer op de dijk en het toenemende recreatieve langzame verkeer ontstaan onveilige en ongewenste situaties. De vereniging wil graag meedenken met de gemeente over de verbetering … lees verder »

21 mei 2015: kennismaking met burgemeester Mirjam van ’t Veld

Bewoners en ondernemers van het Buitengebied Amstel van de gemeente Amstelveen hebben onlangs een folder in de bus gekregen van het wijkplatform met een uitnodiging om na het werkbezoek op 21 mei 2015 van de burgemeester met haar kennis te komen maken. De ontvangst voor bewoners en ondernemers is op donderdag 21 mei van 15.45 … lees verder »

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 3 maart 2015

Verslag van de  Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 maart 2015, Wester-Amstel   Aanwezig volgens de presentielijst 35 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Dania Vrind-Dudok de Wit, penningmeester, Erik Glasius, lid Nicole van Buuren, lid (website) en Harmina Muggen, secretaris     opening, mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, … lees verder »

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten, stadsregio en provincie voor nieuwe brug

Op 15 april 2015 hebben de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen, de Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk. De Oranjebaan/Burgemeester Stramanweg (N522) is een drukke weg en een belangrijke route voor R-netlijn 300 van Haarlem, via Schiphol naar Amsterdam Arena. De brug … lees verder »