Dijkverbetering Amsteldijk Noord-Middenpolder

Eind oktober viel bij de dijkbewoners van onze vereniging een brief van Waternet in de bus met informatie over de voorbereidingen voor een komende dijkverbetering. Deze is nodig, omdat de dijk vanaf Amsteldijk Zuid 73 tot en met Amsteldijk Noord 170 plaatselijk nog niet voldoet aan de vastgestelde veiligheidsnormen. Er is overigens geen accuut gevaar voor de veiligheid.

In november is begonnen met het onderzoek naar natuurwaarden, landschap, cultuurhistorie en archeologische waarden van het gebied. Na het onderzoek wordt een ontwerp dijkverbeteringsplan gemaakt. Na goedkeuring wordt verwacht dat de werkzaamheden in 2017 zullen beginnen.

Waternet zal de bewoners op de hoogte houden van het proces via brieven en bewonersavonden.

Op verzoek van  bestuur van de vereniging zal de projectleider de heer Van den Berg  een presentatie komen geven over de dijkverbetering op onze jaarvergadering begin maart volgend jaar.

Vragen over de dijkverbetering kunt u per email stellen aan het projectteam op  amsteldijknoord@waternet.nl