nieuwe markering fietsstroken Amsteldijk Noord tussen Kalfjeslaan en Machineweg MP

De gemeente heeft opdracht gegeven tot het aanbrengen van fietssymbolen op de fietsstroken op de Amsteldijk Noord tussen Kalfjeslaan en Machineweg MP na het van kracht worden van het verkeersbesluit daarover (zie onze eerdere berichtgeving over dit besluit in de nieuwsrubriek). Daarmee wordt aangegeven dat (gedeeltelijk) parkeren op de weg verboden is. In de berm parkeren is wel toegestaan. Past de hele auto niet in de berm, dan mag gedeeltelijk geparkeerd worden op het schelpenpad. De letterlijke tekst in de gemeentelijke mail hierover:

‘De wet is hier namelijk niet heel duidelijk over. Het is niet toegestaan om op een voetpad te parkeren, maar ‘voetpad’ wordt niet gedefinieerd.

Wij gaan ervan uit dat, als er geen voetpadborden staan, de status van het pad onduidelijk is, en het dus geen probleem is om er een klein beetje op te staan. Dat is overigens niet anders dan nu. De politie schrijft daar geen bekeuringen voor.

Het lijkt me echter niet de bedoeling om het pad grotendeels te blokkeren, zodat mensen over de weg moeten gaan lopen. Als iedereen zijn best doet om een beetje netjes te parkeren, niet op de fietsstrook, en niet grotendeels op het pad, dan kan iedereen rekening met elkaar houden en lijkt dit een mooie oplossing.’