Oproep aan de leden i.v.m. gebruik noodbrug Ouderkerk eind 2017- eind 2018

De plannen voor het vervangen van de brug over de Amstel bij Ouderkerk worden steeds concreter.

Voordat de oude brug  over de Amstel wordt afgebroken eind 2017, wordt een tijdelijke brug van 6 meter breed aangelegd aan de noordkant van de bestaande brug.  Zo kan tijdens het bouwen van de nieuwe brug het openbaar vervoer  blijven rijden tussen Amsterdam Zuid-Oost en Schiphol en ook de hulpdiensten hoeven niet om te rijden. Daarnaast is er een fietspad in 2 richtingen en een voetpad.  In de spits komt er 1 bus per minuut over de noodbrug. Buiten de spits is dat er 1 per iets minder dan 2 minuten.  Daarom kan het reguliere autoverkeer geen gebruik maken van  de tijdelijke brug en  moet omrijden via de A2 en A9, totdat de nieuwe brug eind 2018 in gebruik zal worden genomen.

 

Door wethouder ruimtelijke ordening Rineke Korrel van de gemeente Ouderamstel is begin dit jaar de werkgroep Tijdelijke bereikbaarheid ingesteld om knelpunten te inventariseren en oplossingen te bedenken om Ouderkerk goed bereikbaar te houden.

De vereniging Amsteloever is  ook in deze werkgroep vertegenwoordigd.  Verder  zitten er vertegenwoordigers van de winkeliers en horeca in Ouderkerk ,  welzijn (Coherente), bewoners van Ouderkerk, landbouwers/loonbedrijven, de gemeenten Ouderamstel en  Amstelveen, de hulpdiensten en de projectleider van de Provincie, mevrouw Reijntjes.

 

In de werkgroep is gesproken over de mogelijkheid van ontheffing, zodat  in zeer bijzondere gevallen gewoon verkeer toch gebruik kan maken van de noodbrug.

In de werkgroep tijdelijke bereikbaarheid inventariseren de vertegenwoordigers daarom bij hun achterban wie er niet om kan rijden. Dat zijn bv. tractoren, die niet over de snelweg mogen, maar ook is te denken aan huisartsen.

Het bestuur van de vereniging Amsteloever doet daarom een

 

OPROEP  AAN  DE  LEDEN

 

Wie heeft er schoolgaande kleine kinderen in Ouderkerk  eind 2017-eind 2018?

Of wie meent dat hij of zij een dringende andere reden heeft voor ontheffing?

Wilt u dit dan  VOOR 7 MAART  mailen naar de Vereniging  (info@vereniging Amsteloever.nl) t.a.v. Nicole van Buuren.

 

Wij zullen de aantallen en redenen dan inbrengen in de volgende vergadering van de werkgroep tijdelijke bereikbaarheid in maart en hopen dat ons verzoek om ontheffing zal worden gehonoreerd. Dit is dus niet zeker.

Het is de bedoeling tijdelijke parkeerterreinen aan beide zijden van de brug te creëren, zodat men altijd te voet de brug kan gebruiken.

 

Algemene globale planning van de werkzaamheden

In mei/juni 2016 komt er een voorlichtingsbijeenkomst over het concept inpassingsplan van de Provincie. Dit is tevens startpunt van de inspraakprocedure.  In oktober  wordt het plan vastgesteld.

De aanbesteding moet in maart 2017 gedaan zijn. De aannemer kan dan in september van dat jaar beginnen met de voorbereidingen.

De einddatum waarop de brug klaar moet zijn is december 2018. Dit is een harde datum, omdat daarna wordt begonnen met werkzaamheden aan de A9.