gepubliceerde aanvragen omgevingsvergunning

Op 3 februari 2016 publiceerde de gemeente de aanvraag voor het oprichten van een brug tegenover Kostverlorenweg 2 met als reden toegang tot een aan de overzijde van het water gelegen stuk grond. Overigens is het stuk grond al bereikbaar via het recht van overpad vanaf de Amsteldijk Noord no. 78.

Op 10 februari 2016 puliceerde de gemeente de aanvragen voor wijzigingen in het ontwerp voor de aanbouw aan bestaande woning op Amsteldijk Noord 76

en verder voor het veranderen van de kruipruimte in het in aanbouw zijnde bijgebouw in een garage aan de Amsteldijk Noord 35

en voor het plaatsen van een tijdelijke dubbele unit met uitzicht op de rijbaan van de manege aan de Kalfjeslaan 49A.

Op 2 maart 2016 publiceerde de gemeente de aanvraag voor het vergroten van een terras op de verdieping van Machineweg MP 9.