Informatieavond Ontwerp dijkverbeteringsplan Amsteldijk 13.2.2018

Op 16 januari jl. heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk vastgesteld. In het plan staan de oplossingen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen en in te passen in de directe omgeving. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de belangen van bewoners in de buurt.

Vanaf 6 februari 2018 ligt het ontwerp-dijkverbeteringsplan 6 weken ter inzage via een link op  http://www.agv.nl/Amsteldijk  Bezwaren kunnen tot en met maandag 19 maart in een zienswijze schriftelijk  worden ingediend bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, t.a.v. dagelijks bestuur, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Voor een mondelinge zienswijze mailt u uw verzoek naar Amsteldijk@waternet.nl of via klantenservice van Waternet 0900-9394 (optie 3) en vraag naar het projectteam dijkverbetering Amsteldijk.

Op dinsdag 13 februari a.s. vindt een inloop informatieavond plaats van 19.00 tot 21.00 uur op Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, Amstelveen. Daar kunt u een toelichting krijgen bij het plan en kunt u plan en tekeningen inzien en vragen stellen.