Informatie over de vervanging van de brug bij Ouderkerk 22.1.2018

 

Het was een drukbezochte informatie bijeenkomst over de vervanging van de brug. De presentaties van aannemer V.d. Berg en architect Edwin Megers zullen binnenkort op de website van de provincie geplaatst worden. Maar tot die tijd vindt u hier alvast een samenvatting.

 

globale schets van de nieuwe brug met aanvoerwegen en -fietspaden.

Het kruispunt Oranjebaan-Amsteldijk Noord gaat verdwijnen. Op de tekening staat de nieuwe verbindingsweg aangegeven via de plek van de gesloopte school naar de Amstelslag. Vanaf de Amstelslag kan het verkeer de brug over. Het kruispunt Burgemeester Stramanweg-

Hogereinde wordt aangepast.

De provincie heeft het inpassingsplan voor de nieuwe brug vastgesteld, maar het plan is nog niet onherroepelijk vanwege een lopende procedure bij de Raad van State. De uitspraak wordt verwacht binnen 12 weken vanaf 10 januari. Dit kan gevolgen hebben voor de planning.

Een aannemerscombinatie van 5 bureaus gaat het werk uitvoeren. Op dit moment worden boringen en sonderingen gedaan om te bepalen welke funderingsmethode gebruikt gaat worden. Er komt nog een archeologisch onderzoek. Er gaat gebouwd worden met lichtgewicht bouwblokken en een zettingsvrije constructie. Bomen aan de zuidzijde van de Oranjebaan moeten worden gekapt. Waarschijnlijk kunnen de bomen aan de noordzijde en de Amstelslag blijven staan. Na de bouw worden er nieuwe

bomen geplant. De nieuwe brug wordt 80 cm hoger dan de oude.

Fase 1 loopt van sept. 2018 tot juni 2019. Daarin wordt aan de noordkant één deel van de nieuwe brug gebouwd. Tijdens de bouw wordt een tijdelijke ontsluiting gemaakt van de Oranjebaan naar de Amsteldijk Noord via het huidige fietspad langs de Oranjebaan. De bestaande kruising wordt dan afgesloten. De Burg. Stramanweg blijft open. De fietstunnel blijft tijdelijk open. De Amstelzijde wordt afgesloten. En fietsers steken de brug via het voetpad aan de zuidzijde over. Auto’s en bussen kunnen tijdens de bouw van de oude brug gebruik maken.

De bushaltes aan de Oranjebaan verdwijnen als de brug klaar is, maar voorlopig blijft de bushalte aan de zuidzijde van de Oranjebaan in gebruik. De bushaltes aan de Oranjebaan blijven.

Fase 2 loopt van juni 2019 tot mei 2020. Dan wordt de oude brug afgebroken en het tweede deel van de brug gebouwd. Het verkeer maakt dan gebruik van het in fase 1 aangelegde deel.

De architect die het ontwerp levert voor de brug wil de karakteristiek van de oude brug terug laten komen in de nieuwe brug (Amsterdamse School), ook omdat de brug ligt aan de rand van het beschermd dorpsgezicht. Hij vindt ook de recreatieve waarde van de brug belangrijk en wil daar in het ontwerp ruimte voor maken.

Er is voor de brug een gecombineerde welstandscommissie van Ouderkerk en Amstelveen, zodat er één vergunning kan worden aangevraagd.

Het plan is om op 12 februari een nieuwe informatie avond te organiseren. Dan zal een gedetailleerder ontwerp gepresenteerd worden.