Algemene ledenvergadering 19 maart 2019

Op dinsdag 19 maart vindt de Algemene ledenvergadering plaats op Wester-Amstel. Inloop vanaf 19.30 uur. Start om 20.00 uur.

De notulen van de vorige vergadering vindt u via onderstaande link.

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/verslag-ALV-2018-1.pdf

De agenda:

  1. opening, mededelingen door Peter Hesp, voorzitter
  2. gastspreker Martin van den Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug Ouderkerk en Dick Winters, omgevingsmanager van de Provincie. Voortgang bouw nieuwe brug.
  3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 21.3.2018.
  4. Financiën, toelichting op het financiële overzicht, gepubliceerd in de Oeverberichten 2019, verslag van de kascommissie over het boekjaar 2018, en verlenen van decharge van de penningmeester
  5. AED aan de Amstel. Overwegingen bij en praktische consequenties van het plaatsen van een Automatische Externe Defribilator aan de Amsteldijk en/of in de Middelpolder.
  6. Schiphol, stand van zaken.
  7. Rondvraag en sluiting met aansluitend borrel

Toegevoegd agendapunt:  glasvezelkabel buitengebied Amstelveen