Algemene ledenvergadering 21.3.2018

 

Algemene Ledenvergadering op

woensdag 21 maart 2018

Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55, aanvang 20.00 uur

 

Agenda

1. Opening, mededelingen door Peter Hesp, voorzitter

2.Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 22 maart 2017 . Het concept verslag ALV 2017 vindt u via de volgende link  https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/concept-verslag-ALV-2017.pdf

 

3. Gastspreker Martin van de Berg, omgevingsmanager bouwcombinatie nieuwe brug te Ouderkerk.                                    Inmiddels is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwe oeververbinding van de N522 in     Ouderkerk zijn dit jaar 2 informatieavonden voor de bewoners gehouden. Een van de inleiders op die bijeenkomsten     zal vanavond spreken over de plannings- , technische – en esthetische aspecten van de brug. Op onze website vindt     u de verslagen van de beide infoavonden.

4. Financiën

a.Toelichting op het financiële overzicht, gepubliceerd in Oeverberichten  2018

b. Verslag kascommissie (Rogier van Elderen) over het boekjaar 2017

c. Verlenen van decharge van de penningmeester

5. Verkeerssituatie op de Amsteldijk. Inleiding en ledenpeiling.

6. Rondvraag en sluiting met aansluitend borrel