2e informatieavond nieuwe brug Ouderkerk : het ontwerp

 

Het ontwerp van de nieuwe brug werd gepresenteerd door architect Edwin Megens. Hij heeft accenten van de Amstedamse School aangebracht, uitgevoerd in rode baksteen. De asymmetrie van de huidige brug heeft hij behouden: aan de oostzijde van de brug is er een rechte aansluiting op de kade, aan de westzijde is er een ronding. Boven het water heeft het verkeer vrij zicht op het water. Aan de noordzijde, waar het fietspad ligt, komt bovenop de kelders  een uitkijkpunt met bankjes en een vlaggenmast, evenals aan de zuidzijde, waar het voetpad ligt. De slagbomen worden gecombineerd met lichtmasten.

Aan de westzijde loopt onder de brug een doorgaand fietspad, dat Amstelzijde en Amsteldijk Noord verbindt met aan de ene kant vrij uitzicht op de Amstel, aan de andere kant  een muur, waar een kunstwerk moet komen.

Op het noordelijke deel van de brug komt 1 rijbaan en 1 afgescheiden fietspad voor 2 richtingen van 3,5 meter breed. Het autoverkeer kan naar de Amsteldijk Noord afslaan bij de Amstelslag, voor fietsers is er eerder een afrit naar de dijk. Op het zuidelijke deel komen 2 rijbanen, 1 voor doorgaand verkeer en 1 voor voorsorterend verkeer naar het Hogereinde Noord en een vrijliggend voetpad.

Er komt geen brugwachtershuisje. De brug wordt op afstand bediend, maar er is wel handmatige bediening mogelijk in geval van nood.

Voor voetgangers met rollators, kinderwagens en rolstoelen moet een hellingbaan aan de oostzijde komen vanaf het voetpad over de brug naar beneden. Het hoogteverschil is 3,5 meter. De hellingsnorm is 1:25, dus over 25 meter wordt 1 meter gedaald. De hellingbaan is nog niet in het ontwerp opgenomen. In het publiek gingen stemmen op voor een lift.

Voorafgaand aan de presentatie van de architect en ook daarna zette zich de discussie van 22 januari voort over de ligging van het fietspad, het gevoelde gebrek aan inspraak daarover en de verkeersonveiligheid die wordt verwacht als fietsers toch over het voetpad gaan fietsen en de hellingbaan voor voetgangers afracen.