Agenda bijeenkomst 21.8.2017 klankbordgroep Amsteldijk, dijkverbetering

Agenda 4e klankbordgroepbijeenkomst dijkverbetering Amsteldijk, 21 augustus 2017

1 Opening door Gerard Korrel
2 Vaststelling agenda en verslag
3 Mededelingen/actualiteiten
 wat speelt er op de dijk?
 voortgang project maart tot heden
 afstemming projecten Brug Ouderkerk en A9 (Nico)
 glasvezel
4 Presentatie conceptontwerp (Walter)
 Jaagpad
5 Omgevingsconvenant
6 Communicatie
 nutsbedrijven
 bewonersavond
 contact KBG met omgeving
7 Planning
 toelichting bestuurlijk traject
8 Rondvraag