Beperkte dijkverbetering 2018

Op 21 augustus kwam de klankbordgroep Amsteldijk bijeen, waar de leden de nieuwste plannen van Amstel Gooi en Vecht/Waternet gepresenteerd kregen. Vooruitlopend op het verslag van de bijeenkomst en het ontwerp dijkverbeteringsplan in oktober volgen hier de belangrijkste punten:

 • Waternet gaat niet de dijk openbreken, terwijl de weg nog niet zo lang geleden een reconstructie gehad heeft van de gemeente en de volgende over ongeveer 15 jaar gepland staat. Waternet heeft de termijn waarop  de dijkverbetering gebaseerd was (30 jaar) verkort tot 15 jaar. Zo wordt de dijkverbetering eigenlijk gefaseerd. Eerst doen wat voor de komende 15 jaar nodig is, dan bij de volgende wegreconstructie weer kijken hoeveel er voor de komende jaren nodig is en die werkzaamheden combineren, zodat dan dijkverhoging en reconstructie van de weg gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.
 • op slechts enkele plekken langs de dijk gaan volgend jaar werkzaamheden plaatsvinden. Vooruitlopend op het ontwerp dijkverbeteringsplan zijn dat : bij de Riekermolen een stukje damwand en een ophoging van de weg vanaf de Kalfjeslaan tot de molen. Ter hoogte van het Kalfje een stukje damwand. Ook wordt een oud stukje dijk bij de molen, dat nu nauwelijks meer te zien is, in ere hersteld. Dan gebeurt er een stuk niets, tot nr. 93. Vanaf daar tot de Machineweg komt een damwand met een kleine onderbreking bij nr. 74. Vervolgens vanaf nr. 40  tot nr. 8 een damwand. Na het Jagershuis een kort stuk dijkverhoging en Amsteldijk Zuid 21 tot 40 weer een damwand. De 2 jaar geleden door de Provincie vernieuwde kade op de Amstelzijde is wel mooi, maar helaas niet waterkerend volgens de normen, dus daar wordt in  het water onder de steigers een betonnen constructie tegenaan gezet, zodat deze wel waterkerend wordt.
 • Alle 464 getelde bomen blijven in principe staan. Aan de bebouwde zijde van de dijk wordt niet gewerkt. Waternet hoeft bijna nergens het erf op, dus ook geen gesprekken met grondeigenaren.
 • Aan het jaagpad en de berm naar de weg gebeurt helemaal niets.
 • Alle leidingen en kabels blijven liggen. Eventuele glasvezelaanvraag staat dus niet onder tijdsdruk.
 • Waar een damwand komt, haalt Waternet de steigers weg en plaatst de legale steigers terug. Er komt waarschijnlijk een tijdelijke verzamelsteiger voor de boten van de gebruikers van deze steigers, op eigen risico.
 • De damwand komt 50 cm boven het wateroppervlak te liggen (is nu 10 cm). Vanaf de waterkant wordt hij aan het zicht onttrokken door riet, vanaf het land wordt er  een kleilaag vanaf het jaagpad tot de bovenkant van de damwand gemaakt, die begroeit.
 • Extra waterberging wordt gemaakt in het stuk waar de berm van het jaagpad tot de oever breed is, even voor Oostermeer tot de Oostermeerweg, omdat daar de oever tussen jaagpad en waterkant veel breder is dan elders.

 

Planning op dit moment:

 

 • Oktober 2017 goedkeuring ontwerp dijkverbeteringsplan
 • Bewoners inloop avond oktober 2017
 • Ter inzage legging voor inspraak
 • Begin 2018 vaststelling dijkverbeteringsplan
 • Begin werkzaamheden na de zomer van 2018

 

Wanneer beschikbaar volgt het verslag van de bijeenkomst.