Essen controle op de dijk, werkzaamheden door Waternet

Het bomenbestand op de Amsteldijk Noord  is bij diverse instanties in beheer. Waternet heeft de essen in haar beheer gecontroleerd en er zijn gevallen van essenziekte geconstateerd. In sommige gevallen is flink snoeien voldoende, in andere gevallen moeten bomen gekapt worden. Dit gaat in de komende maanden gebeuren. Het bestuur heeft ook de gemeente een … lees verder »

Beperkte dijkverbetering 2018

Op 21 augustus kwam de klankbordgroep Amsteldijk bijeen, waar de leden de nieuwste plannen van Amstel Gooi en Vecht/Waternet gepresenteerd kregen. Vooruitlopend op het verslag van de bijeenkomst en het ontwerp dijkverbeteringsplan in oktober volgen hier de belangrijkste punten: Waternet gaat niet de dijk openbreken, terwijl de weg nog niet zo lang geleden een reconstructie … lees verder »