Essen controle op de dijk, werkzaamheden door Waternet

Het bomenbestand op de Amsteldijk Noord  is bij diverse instanties in beheer. Waternet heeft de essen in haar beheer gecontroleerd en er zijn gevallen van essenziekte geconstateerd. In sommige gevallen is flink snoeien voldoende, in andere gevallen moeten bomen gekapt worden. Dit gaat in de komende maanden gebeuren.

Het bestuur heeft ook de gemeente een brief gestuurd met het verzoek de essen in haar bestand te controleren en zo nodig actie te ondernemen.