Gemeente Amstelveen wil overlast van pleziervaart op de Amstel aanpakken

Op 22 april 2021 schreef de gemeente in antwoord op een uitgebreide klachtbrief van een dijkbewoonster dat de gemeente binnenkort een duidelijk gebodsbord zal plaatsen langs de Amstel bij de grens tussen de gemeente Amsterdam en Amstelveen. Daarop zullen duidelijk de spelregels op het water aangegeven worden. Daarnaast zal een snelle boot op flexibele tijden … lees verder »

Voorlopig geen plan van gemeente Amsterdam voor uitbreiding golfholes naar Groengebied

Naar aanleiding van de peiling onder bewoners en belanghebbenden zal gemeente Amsterdam zich verder beraden over het plan om de 3 golfholes te verplaatsen en het sportpark te intensiveren. Dit doet de gemeente Amsterdam in afstemming met de gemeente Amstelveen en het Groengebied Amstelland. Op dit moment zal de gemeente Amsterdam geen plan ter besluitvorming voorleggen … lees verder »