Voorlopig geen plan van gemeente Amsterdam voor uitbreiding golfholes naar Groengebied

Naar aanleiding van de peiling onder bewoners en belanghebbenden zal gemeente Amsterdam zich verder beraden over het plan om de 3 golfholes te verplaatsen en het sportpark te intensiveren. Dit doet de gemeente Amsterdam in afstemming met de gemeente Amstelveen en het Groengebied Amstelland. Op dit moment zal de gemeente Amsterdam geen plan ter besluitvorming voorleggen aan het bestuur van Groengebied Amstelland.

Hieronder volgt het Verslag informatie avond Sportpark ’t Loopveld 19 april 2018  https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/Verslag-informatie-avond-Sportpark-t-Loopveld-19-april-2018.pdf