Planning werkzaamheden brug Ouderkerk

In november 2020 is overeenstemming  bereikt over de aankoop van de gronden, die nodig zijn voor het aanleggen van de verbindingsweg van Amsteldijk Noord naar de Amstelslag. De bouwcombinatie BOK heeft daarna zijn organisatie weer op sterkte gebracht en is eind 2020 begonnen met de aanleg van zandophogingen. Begin dit jaar zijn de bomen gekapt … lees verder »

Werkzaamheden brug Ouderkerk weer opgestart

26.1.2021 Bericht van de projectleider (Provincie) Brug Ouderkerk: De vervanging van de brug lag lange tijd stil. Deze tijd is gebruikt om alle benodigde gronden voor het werk aan te kopen. Dit is nu bijna geregeld en het project kan herstarten. De huidige brug nadert het einde van zijn technische levensduur en wordt vervangen door … lees verder »

Start bouw nieuwe brug Ouderkerk uitgesteld

Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522) (30 juli 2019) De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen. Dit alternatief is nodig … lees verder »