Werkzaamheden brug Ouderkerk weer opgestart

26.1.2021 Bericht van de projectleider (Provincie) Brug Ouderkerk:

De vervanging van de brug lag lange tijd stil. Deze tijd is gebruikt om alle benodigde gronden voor het werk aan te kopen. Dit is nu bijna geregeld en het project kan herstarten.

De huidige brug nadert het einde van zijn technische levensduur en wordt vervangen door twee nieuwe bruggen. Tegelijkertijd vindt aanpassing plaats van de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug Ouderkerk en ontstaat een betere doorstroming van het wegverkeer op de N522.

Aannemerscombinatie Brug Ouderkerk (BOK) voert, in opdracht van de provincie Noord-Holland, de ingrijpende werkzaamheden uit.

Werkzaamheden

Tot eind januari 2021 brengt aannemer BOK aan beide zijden van de Amstel en op het weiland naast Oranjestaete zand aan voor de opritten van de brug en het nieuwe parkeerterrein. Het parkeerterrein kan, afhankelijk van de zetting, rond de zomer 2021 gebruiksklaar zijn.
Tevens wordt de verbindingsweg  tussen de Amsteldijk Noord en de kruising van de N522/Oranjebaan met Amstelslag aangelegd. Tijdens de aanleg is de Amsteldijk Noord gedurende enkele weken afgesloten van en naar de N522. In die periode geldt een omleidingsroute. Direct omwonenden worden hierover later nader geïnformeerd.

Als de weg klaar is om te gebruiken, naar verwachting na de zomer 2021, wordt de Amsteldijk Noord definitief afgesloten. Het verkeer tussen de Amsteldijk Noord en de N522/Oranjebaan maakt dan gebruik van de verbindingsweg.

Planning

In juni 2021 start de bouw van de nieuwe brug ten noorden van de bestaande brug. Het verkeer op de N522 kan tijdens de werkzaamheden over de bestaande brug blijven rijden. De verwachting is dat deze nieuwe noordelijke brug medio 2022 gereed is. Het verkeer in beide richtingen wordt tijdelijk overgezet naar deze brug.  Vervolgens wordt de huidige brug gesloopt en wordt, op de plaats van de huidige brug, de nieuwe zuidelijke brug gebouwd.

Oplevering nieuwe brug over de Amstel
Begin 2023 wordt de zuidelijke brug afgebouwd. Dan volgt de inrichting van de kruispunten en de asfaltering van de wegen rond de brug. Medio 2023 zijn beide bruggen gereed voor gebruik.
De noordelijke brug heeft dan één rijbaan richting Amstelveen voor het gemotoriseerde verkeer en voor de fietsers een fietspad in beide richtingen. De zuidelijke brug heeft één rijbaan in de richting Amsterdam voor het gemotoriseerde verkeer en een rijbaan voor linksaf naar Hoger Einde-Noord. Voor de voetgangers is er een voetpad op deze brug.

Fietsers en voetgangers kruisen de N522 ongelijkvloers onder de brug door.

In de komende weken wordt de planning verder uitgewerkt.