dijkverbetering, stand van zaken augustus 2016

Eind mei is de officiele klankbordgroep voor het eerst bijeengekomen. Het verslag hiervan vindt u in onderstaande link

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/16.057293_VSL_20160530_DF_eerste-overleg-klankbordgroep-Amsteldijk-1.pdf

Tevens is er een hoofdstukindeling opgesteld voor het omgevingsconvenant

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/16.057258_LIJ_20160606_hoofdstukindeling-omgevingsconvenant-Amsteldijk.pdf

Waternet heeft na die eerste bijeenkomst de startnotitie opgesteld, die in de zomer is voorgelegd aan het bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het bestuur neemt besluiten hierover half september en daarna wordt de startnotitie openbaar. De 2e bijeenkomst van de klankbordgroep vindt eind september/begin oktober plaats.