gepubliceerde vergunning aanbrengen rioleringssysteem t.o. Kostverlorenweg 2

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht  heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet op 22 juli 2016. De vergunning heeft betrekking op het aanbrengen van een IBA rioleringssysteem ter hoogte van Kostverlorenweg 2, 1183 TM Amstelveen. Casecode: W-16.01722. Bezwaren tot 6 weken vanaf 22.7

Het betreft hier een stuk grond met bestemming agrarisch gebruik. Er lopen meerdere aanvragen voor omgevingsvergunningen, zoals de aanleg van een brug, gedeeltelijke verharding en het tijdelijk plaatsen van 2 grote containers achter op het terrein.