Provinciaal Inpassingsplan brug Ouderkerk en onderzoek naar kansrijke oplossingen voor de tijdelijke bereikbaarheid van Ouderkerk

https://www.verenigingamsteloever.nl/wp-content/uploads/20160602_Folder_Provinciaal-inpassingsplan-brug-Ouderkerk.pdf

Bovenstaande link bevat de folder van de Provincie Noord-Holland over de procedures rond het inpassingsplan brug Ouderkerk. Woensdag 15 juni is van 17.30 tot 20.00 uur op het gemeentehuis van Ouderkerk een inloopavond over dit inpassingsplan.

De Stuurgroep brug Ouderkerk heeft inmiddels de aanbevelingen van de Werkgroep tijdelijke bereikbaarheid Ouderkerk om een aantal kansrijke oplossingen voor de verbetering van de lokale bereikbaarheid te onderzoeken overgenomen. Hieronder volgt het persbericht van provincie, gemeenten Ouderamstel  en Amstelveen en de stadsregio Amsterdam:

 

Onderzoek naar verbetering bereikbaarheid tijdens bouw nieuwe brug Ouderkerk

De provincie Noord-Holland onderzoekt een aantal oplossingen voor de verbetering van de lokale bereikbaarheid tijdens de bouw van een nieuwe brug in Ouderkerk aan de Amstel in 2018. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de zorgen die zijn geuit door bedrijven en bewoners in de omgeving.

In de huidige plannen komt er tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug een tijdelijke brug voor (brom)fietsers en voetgangers, bussen en de nood- en hulpdiensten. Autoverkeer wordt omgeleid via de rijkswegen A9-A2. Volgens de bedrijven en bewoners heeft dit grote maatschappelijke gevolgen.

Het onderzoek richt zich op een verbetering van de bereikbaarheid voor autoverkeer. Gedeputeerde Elisabeth Post ( Verkeer en Vervoer): ‘De bouw van een nieuwe, veilige brug is in ieders belang. Hinder is daarbij niet te voorkomen, wel proberen we de hinder zo veel mogelijk te beperken. Daarom onderzoeken we een aantal oplossingen dat daar mogelijk aan bijdraagt op technische en financiële haalbaarheid.’

Werkgroep tijdelijke bereikbaarheid
De suggesties voor verbetering zijn aangedragen door de werkgroep Tijdelijke bereikbaarheid, waarin de provincie, gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen, de Brandweer en vertegenwoordigers van bedrijven en bewoners samen nadenken over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug. Op 20 april 2016 hield de werkgroep een inloopbijeenkomst voor bedrijven en bewoners, waar ideeën voor verbetering konden worden ingebracht.

Wethouder Rineke Korrel van Ouder-Amstel: ‘De ondernemers en inwoners van Ouderkerk aan de Amstel hebben een duidelijk signaal afgegeven. Ontzettend fijn dat dit signaal door de provincie is opgepakt en dat er verschillende opties worden onderzocht. Het is nu afwachten, maar ik ben blij met het resultaat tot nu toe en kijk met vertrouwen naar de toekomst.’

Definitieve oplossing
Het onderzoek neemt enkele maanden in beslag. De resultaten worden voorgelegd aan de betrokken bestuurders, die op basis daarvan een keuze maken voor de definitieve oplossing voor de tijdelijke bereikbaarheid. Die keuze wordt verwerkt in het contract met de aannemer die de werkzaamheden aan de nieuwe brug gaat uitvoeren.

Meer informatie
De provincie, gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en Stadsregio Amsterdam werken samen aan de vervanging van de brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. De brug is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe. De bouw van de nieuwe brug staat gepland in 2018. Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/brugouderkerk.

Met vragen of klachten over de vervanging van de brug Ouderkerk kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.