Amstelveen zet in op toekomstbestendige digitale bereikbaarheid

Persbericht van het college van B&W van de gemeente Amstelveen (27.2.2018) “In opdracht van de gemeente is in de 2e helft van 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de digitale bereikbaarheid van Amstelveen. Verglazing van het bestaande kabelnetwerk is een belangrijk speerpunt uit de Economische Agenda die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wethouder Economische … lees verder »