Amstelveen zet in op toekomstbestendige digitale bereikbaarheid

Persbericht van het college van B&W van de gemeente Amstelveen (27.2.2018)

“In opdracht van de gemeente is in de 2e helft van 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de digitale bereikbaarheid van Amstelveen. Verglazing van het bestaande kabelnetwerk is een belangrijk speerpunt uit de Economische Agenda die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen (D66); “Goede digitale connectiviteit  is een belangrijk concurrentievoordeel voor Amstelveen. Het beïnvloedt de keuze van een bedrijf om zich al dan niet in onze stad te vestigen. Ook voor inwoners is het belangrijk om gebruik te kunnen maken van online mogelijkheden en slimme diensten. Snel internet is een basisbehoefte en een randvoorwaarde voor een succesvolle doorontwikkeling van de stad”.

Om een beeld te krijgen van de huidige digitale bereikbaarheid in Amstelveen is in kaart gebracht waar binnen de gemeente welke digitale infrastructuur ligt(kopernetwerk, kabel, glasvezel) en welke internetsnelheden daarmee worden bereikt. Op basis van het gedane onderzoek wordt in een aantal gebieden (Legmeerpolder, Bovenkerkerpolder en Middelpolder) waar internet nu onvoldoende is bekeken wat voor verbetermogelijkheden er zijn.

Het aanleggen van een nieuwe toekomstbestendige infrastructuur vraagt van alle betrokkenen een inspanning. De gemeente investeert niet in het netwerk zelf, maar is de verbinder tussen providers, bewoners en bedrijven en vervult een stimulerende en faciliterende rol. Initiatiefnemers voor snel internet kunnen ondersteund worden vanuit de HIRB subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland waarvoor de gemeente inmiddels een aanvraag voor garantstelling heeft ingediend.

Het onderzoek naar de digitale bereikbaarheid is een belangrijke stap vooruit en biedt inzicht en kansen binnen het digitale tijdperk waarin we leven en waarin de digitale samenleving steeds meer vorm krijgt.”

 

Het bestuur van de Vereniging Amsteloever is in gesprek met raadslid Ellermeijer (VVD) om een bewonersbijeenkomst over glasvezel in het buitengebied te organiseren, waarin de wensen van de bewoners, de mogelijkheden van marktpartijen en de wijze waarop de gemeente een faciliterende rol kan vervullen bij de aanleg van glasvezel, kunnen worden toegelicht.